วันนี้ Google ขึ้นหัวการ์ตูนที่คุ้นตามาก และมีความสำคัญอย่างไร?

googlethai วันนี้ วันที่ 11 มีนาคม Google ได้เปลี่ยนหัวจากเดิม ๆ มาเป็นหัวการ์ตูนพร้อมคำว่า Google ที่ล้อตัวอักษรไทย และตัวการ์ตูนนั้นคุณ ๆ รู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาหรือเปล่า แน่นอนการ์ตูนนี้ย่อมเป็นที่รูัจักของคนไทยแน่นอน เพราะเป็นตัวการ์ตูนที่มาจากเรื่อง มานะ มานี ปิติ ชูใจ ที่ใครหลาย ๆ คนต้องได้เรียนมาอย่างแน่นอน มานะ มานี ปิติ ชูใจ ที่ใช้เป็นแบบเรียนวิชาภาษาไทย ในโรงเรียนประถมทั่วประเทศ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 - 2537 แล้ววันนี้สำคัญอย่างไร แน่นอนเพราะเป็นวันเกิดของผู้ที่ให้กำเนิดแบบเรียนเล่มนี้ อาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ อาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ เป็นคนอีสาน เกิดที่จังหวัดมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัย จากโรงเรียนประชาบาล พินิจราษฎร์บำรุง มาเรียนต่อที่โรงเรียนสตรีอนุกูลนารี และมาเรียนต่อที่กรุงเทพ โรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทา ที่ปัจจุบันก็คือสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา มาต่อยังโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมวังจันทรเกษม และจบชั้นสูงสุดที่วิทยาลับวิชาการศึกษาประสานมิตร ซึ่งก็คือสถาบันราชภัฎจันทรเกษม และมหาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรในปัจจุบันนั่นเอง บางทีท่านผู้อ่านอาจสงสัยว่าทำไมถึงเรียนกันหลายต่อ เหตุเพราะการที่จะเรียนเพื่อมาเป็นครูในสมัยก่อนนั้นต้องผ่านการศึกษาหลายระดับวัดความรู้ในแต่ระดับชั้น ถ้าต้องการสอนระดับชั้นที่สูงขึ้นไปก็ต้องไปเรียนต่อเพิ่มเติมจนกว่าจะได้วุฒิที่ต้องการ อาจารย์รัชนี มีผลงานเขียนหนังสือประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง กระต่ายน้อยและฝนหลวง และ มานะ มานี ปิติ ชูใจ รวมถึงวรรณกรรมเยาวชนเรื่องทางช้างเผือก ร่วมกับนิตยสารอะเดย์ อาจารย์รัชนีถึงแก่กรรม ด้วยโรคหลอดเลือดอุดตัน เมื่อเวลา 21:38 น. ของวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2557 ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริอายุได้ 82 ปี ข้อมูลอาจารย์รัชนี ศรีไพรวรรณ มีครบถ้วนที่ wikipedia ตาม Link นี้ ทั้งนี้ผู้เขียนได้คัดลอกข้อมูลส่วนหนึ่งจาก wikipedia มายังบทความนี้ด้วย  

แนะนำให้อ่านต่อ