รวมภาพพลุไฟอลังการ ฉลองก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครบ 40 ปี

ภาพเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2015

ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก Wikipedia
ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2518 กองประชุมผู้แทนทั่วประเทศที่นครหลวงเวียงจันทน์ มีผู้แทนเข้าร่วม 264 คน พิจารณารับรองประกาศยุบรัฐบาลชั่วคราวแห่งชาติ และพิจารณาเรื่องต่างๆ กองประชุมมีมติเอาธงดวงเดือนเป็นธงชาติลาว เอาเนื้อร้องเพลงชาติใหม่ เอาภาษาลาวเป็นภาษาทางการ ยกเลิกระบอบราชาธิปไตยและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่งตั้งเจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธานประเทศ, ท่านไกสอน พมวิหาน เป็นนายกรัฐมนตรี, เจ้าศรีสว่างวัฒนา เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของประธานประเทศ, เจ้าสุวรรณภูมา เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของรัฐบาล และมีมติอื่นๆ ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 และปิดกองประชุมด้วยผลสำเร็จ
ภาพโดย : ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Chittakone Rajphangthong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย:
ภาพโดย:
ภาพโดย:
ภาพโดย:
ภาพโดย:
ภาพโดย:
ภาพโดย: Air-Souphap Khantiphongsavanh
ภาพโดย: Phou Keovichit
ภาพโดย: Viengthong Phetsavanh
ภาพโดย: Vithaya Phetsomphou

แนะนำให้อ่านต่อ