รวมภาพพลุไฟอลังการ ฉลองก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครบ 40 ปี

ภาพเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2015

ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก Wikipedia
ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2518 กองประชุมผู้แทนทั่วประเทศที่นครหลวงเวียงจันทน์ มีผู้แทนเข้าร่วม 264 คน พิจารณารับรองประกาศยุบรัฐบาลชั่วคราวแห่งชาติ และพิจารณาเรื่องต่างๆ กองประชุมมีมติเอาธงดวงเดือนเป็นธงชาติลาว เอาเนื้อร้องเพลงชาติใหม่ เอาภาษาลาวเป็นภาษาทางการ ยกเลิกระบอบราชาธิปไตยและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่งตั้งเจ้าสุภานุวงศ์เป็นประธานประเทศ, ท่านไกสอน พมวิหาน เป็นนายกรัฐมนตรี, เจ้าศรีสว่างวัฒนา เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของประธานประเทศ, เจ้าสุวรรณภูมา เป็นที่ปรึกษาสูงสุดของรัฐบาล และมีมติอื่นๆ ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 และปิดกองประชุมด้วยผลสำเร็จ
http://1.bp.blogspot.com/-ga4ZefnvQwA/Vl_wU8c_IbI/AAAAAAAAE_U/hzNVgC6ju2M/s1600/11201879_974546089277226_6929191758242974320_n.jpg">http://1.bp.blogspot.com/-ga4ZefnvQwA/Vl_wU8c_IbI/AAAAAAAAE_U/hzNVgC6ju2M/s640/11201879_974546089277226_6929191758242974320_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย : ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://1.bp.blogspot.com/-hTZUW7FvEWo/VmAPNLQ25wI/AAAAAAAAFB4/D22aA0vvgbE/s1600/12289641_976301252431026_2943813059310667082_n.jpg">http://1.bp.blogspot.com/-hTZUW7FvEWo/VmAPNLQ25wI/AAAAAAAAFB4/D22aA0vvgbE/s640/12289641_976301252431026_2943813059310667082_n.jpg" alt="" width="640" height="426" border="0" />
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
http://1.bp.blogspot.com/-qR9HdmFKmzg/VmAPNcvrMzI/AAAAAAAAFB8/3k_jxax06t4/s1600/12295309_976301809097637_7836546853533364689_n.jpg">http://1.bp.blogspot.com/-qR9HdmFKmzg/VmAPNcvrMzI/AAAAAAAAFB8/3k_jxax06t4/s640/12295309_976301809097637_7836546853533364689_n.jpg" alt="" width="640" height="426" border="0" />
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
http://4.bp.blogspot.com/-fJPrzCvOClA/VmAPNQmuJiI/AAAAAAAAFB0/s3NskFnJYMs/s1600/12295357_976301335764351_7651195436011994329_n.jpg">http://4.bp.blogspot.com/-fJPrzCvOClA/VmAPNQmuJiI/AAAAAAAAFB0/s3NskFnJYMs/s640/12295357_976301335764351_7651195436011994329_n.jpg" alt="" width="640" height="426" border="0" />
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
http://1.bp.blogspot.com/-qJgwTFiH2Ls/VmAPNyFbxgI/AAAAAAAAFCA/LbhNvy11xo4/s1600/12308477_976302179097600_6971532359433423903_n.jpg">http://1.bp.blogspot.com/-qJgwTFiH2Ls/VmAPNyFbxgI/AAAAAAAAFCA/LbhNvy11xo4/s640/12308477_976302179097600_6971532359433423903_n.jpg" alt="" width="640" height="426" border="0" />
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
http://4.bp.blogspot.com/-StcYd5GYfWk/VmAPOLsnIgI/AAAAAAAAFCI/ijzZScN_MEI/s1600/12313878_976301399097678_2366302999653758093_n.jpg">http://4.bp.blogspot.com/-StcYd5GYfWk/VmAPOLsnIgI/AAAAAAAAFCI/ijzZScN_MEI/s640/12313878_976301399097678_2366302999653758093_n.jpg" alt="" width="640" height="426" border="0" />
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
http://1.bp.blogspot.com/-Y0faI99oM3k/VmAPONrkUyI/AAAAAAAAFCM/OGnnbFsRsxo/s1600/12313983_976301935764291_1871595152063784642_n.jpg">http://1.bp.blogspot.com/-Y0faI99oM3k/VmAPONrkUyI/AAAAAAAAFCM/OGnnbFsRsxo/s640/12313983_976301935764291_1871595152063784642_n.jpg" alt="" width="640" height="426" border="0" />
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
http://3.bp.blogspot.com/-pY3zN6FHPeA/VmAPOh8Ng9I/AAAAAAAAFCQ/sMKnpNBHadg/s1600/12345399_976300789097739_6235156992574147868_n.jpg">http://3.bp.blogspot.com/-pY3zN6FHPeA/VmAPOh8Ng9I/AAAAAAAAFCQ/sMKnpNBHadg/s640/12345399_976300789097739_6235156992574147868_n.jpg" alt="" width="640" height="426" border="0" />
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
http://1.bp.blogspot.com/-w1avSS877qw/VmAPO6FcEmI/AAAAAAAAFCU/9hUezGQ7wXk/s1600/12345418_976301705764314_2475279163469672200_n.jpg">http://1.bp.blogspot.com/-w1avSS877qw/VmAPO6FcEmI/AAAAAAAAFCU/9hUezGQ7wXk/s640/12345418_976301705764314_2475279163469672200_n.jpg" alt="" width="640" height="426" border="0" />
ภาพโดย: Houmphet Manisouk
http://3.bp.blogspot.com/-Ks4fANMNE1U/Vl_wU68cQLI/AAAAAAAAE_Y/STRb978EQEE/s1600/12294711_974546145943887_976888280873266340_n.jpg">http://3.bp.blogspot.com/-Ks4fANMNE1U/Vl_wU68cQLI/AAAAAAAAE_Y/STRb978EQEE/s640/12294711_974546145943887_976888280873266340_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://4.bp.blogspot.com/-7djrr8Ad-2U/Vl_wU9PJZmI/AAAAAAAAE_c/ibvKXxhwTj0/s1600/12299376_974545409277294_653346447104128911_n.jpg">http://4.bp.blogspot.com/-7djrr8Ad-2U/Vl_wU9PJZmI/AAAAAAAAE_c/ibvKXxhwTj0/s640/12299376_974545409277294_653346447104128911_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://4.bp.blogspot.com/-Of0oNZ8xyfg/Vl_wVvEt2hI/AAAAAAAAE_g/x2b3WyLAFnU/s1600/12301637_454585618078557_3377754757830499548_n.jpg">http://4.bp.blogspot.com/-Of0oNZ8xyfg/Vl_wVvEt2hI/AAAAAAAAE_g/x2b3WyLAFnU/s640/12301637_454585618078557_3377754757830499548_n.jpg" alt="" width="640" height="426" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://3.bp.blogspot.com/-3pG-MEzuTdc/Vl_wV9Kfb3I/AAAAAAAAE_o/_qeL544j-U0/s1600/12311072_974544715944030_139438143261262919_n.jpg">http://3.bp.blogspot.com/-3pG-MEzuTdc/Vl_wV9Kfb3I/AAAAAAAAE_o/_qeL544j-U0/s640/12311072_974544715944030_139438143261262919_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://4.bp.blogspot.com/-99a0P4jJ7ic/Vl_wVxlWU6I/AAAAAAAAE_s/fi6lffwxhvk/s1600/12311231_974545515943950_1946905638628084083_n.jpg">http://4.bp.blogspot.com/-99a0P4jJ7ic/Vl_wVxlWU6I/AAAAAAAAE_s/fi6lffwxhvk/s640/12311231_974545515943950_1946905638628084083_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://1.bp.blogspot.com/-nKMlVvONCPg/Vl_wWBBN_bI/AAAAAAAAE_0/C9Mk408qmcQ/s1600/12313920_974545665943935_5947283140344457910_n.jpg">http://1.bp.blogspot.com/-nKMlVvONCPg/Vl_wWBBN_bI/AAAAAAAAE_0/C9Mk408qmcQ/s640/12313920_974545665943935_5947283140344457910_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://1.bp.blogspot.com/-sHddPiogKxM/Vl_wWXBv_mI/AAAAAAAAE_4/jCAyliocX9c/s1600/12314080_974545949277240_6286969529790276698_n.jpg">http://1.bp.blogspot.com/-sHddPiogKxM/Vl_wWXBv_mI/AAAAAAAAE_4/jCAyliocX9c/s640/12314080_974545949277240_6286969529790276698_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://3.bp.blogspot.com/-U7o9Kbsck0U/Vl_wWrCPx4I/AAAAAAAAFAA/iJbTedYjDkE/s1600/12316429_974545019277333_3340977073427164884_n.jpg">http://3.bp.blogspot.com/-U7o9Kbsck0U/Vl_wWrCPx4I/AAAAAAAAFAA/iJbTedYjDkE/s640/12316429_974545019277333_3340977073427164884_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://3.bp.blogspot.com/-dcpkLOajVr8/Vl_wXIf3Q9I/AAAAAAAAFAE/F5KBgwSII0A/s1600/12341150_974546009277234_4012133587157902727_n.jpg">http://3.bp.blogspot.com/-dcpkLOajVr8/Vl_wXIf3Q9I/AAAAAAAAFAE/F5KBgwSII0A/s640/12341150_974546009277234_4012133587157902727_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://2.bp.blogspot.com/-TzAGJki4zEY/Vl_wXYRnK6I/AAAAAAAAFAM/9Ic0GzR5CqQ/s1600/12341219_974544199277415_1047211769638044540_n.jpg">http://2.bp.blogspot.com/-TzAGJki4zEY/Vl_wXYRnK6I/AAAAAAAAFAM/9Ic0GzR5CqQ/s640/12341219_974544199277415_1047211769638044540_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://2.bp.blogspot.com/-VFoi_h3jPyU/Vl_wXiVwAfI/AAAAAAAAFAQ/IZ3LgHqEMXE/s1600/12341332_974564422608726_5650504784158107558_n.jpg">http://2.bp.blogspot.com/-VFoi_h3jPyU/Vl_wXiVwAfI/AAAAAAAAFAQ/IZ3LgHqEMXE/s640/12341332_974564422608726_5650504784158107558_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://1.bp.blogspot.com/--dWUMSgPlYQ/Vl_wX70VG0I/AAAAAAAAFAY/khjobjQX-M4/s1600/12341452_974565029275332_4249405796038782026_n.jpg">http://1.bp.blogspot.com/--dWUMSgPlYQ/Vl_wX70VG0I/AAAAAAAAFAY/khjobjQX-M4/s640/12341452_974565029275332_4249405796038782026_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://2.bp.blogspot.com/-HjwxikKM_-M/Vl_wYR78_VI/AAAAAAAAFAk/uDKB1pqL6wg/s1600/12342738_974545385943963_9128276614593864654_n.jpg">http://2.bp.blogspot.com/-HjwxikKM_-M/Vl_wYR78_VI/AAAAAAAAFAk/uDKB1pqL6wg/s640/12342738_974545385943963_9128276614593864654_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://4.bp.blogspot.com/-W5l0Xptl45Y/Vl_wYTQQ5wI/AAAAAAAAFAs/mniuqvk88KQ/s1600/12345659_974545882610580_792378994870658268_n.jpg">http://4.bp.blogspot.com/-W5l0Xptl45Y/Vl_wYTQQ5wI/AAAAAAAAFAs/mniuqvk88KQ/s640/12345659_974545882610580_792378994870658268_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://3.bp.blogspot.com/-MufE8CaCYLA/Vl_wYyixTWI/AAAAAAAAFAo/3O9QDBwpJho/s1600/12346311_974545459277289_4077406345474020418_n.jpg">http://3.bp.blogspot.com/-MufE8CaCYLA/Vl_wYyixTWI/AAAAAAAAFAo/3O9QDBwpJho/s640/12346311_974545459277289_4077406345474020418_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://3.bp.blogspot.com/-hHb3aihNA8k/Vl_wZXd0i3I/AAAAAAAAFA4/8cx-Eqf_i38/s1600/12346483_974565005942001_7424519950357642578_n.jpg">http://3.bp.blogspot.com/-hHb3aihNA8k/Vl_wZXd0i3I/AAAAAAAAFA4/8cx-Eqf_i38/s640/12346483_974565005942001_7424519950357642578_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
ภาพโดย: ຕະຄ່າຍຊັບ ທະວີໄຊ
http://1.bp.blogspot.com/-0cLWmilbjBg/Vl_xXcwlFAI/AAAAAAAAFBc/AWP-9Fxb4H4/s1600/12289756_462585853924965_7246620677090768497_n.jpg">http://1.bp.blogspot.com/-0cLWmilbjBg/Vl_xXcwlFAI/AAAAAAAAFBc/AWP-9Fxb4H4/s640/12289756_462585853924965_7246620677090768497_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
http://4.bp.blogspot.com/-3FcoIe7ZkQ8/Vl_xXX05DpI/AAAAAAAAFBg/3wZY9ZOpL7M/s1600/12299401_462585850591632_957124732042551917_n.jpg">http://4.bp.blogspot.com/-3FcoIe7ZkQ8/Vl_xXX05DpI/AAAAAAAAFBg/3wZY9ZOpL7M/s640/12299401_462585850591632_957124732042551917_n.jpg" alt="" width="640" height="360" border="0" />
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtl1/v/t1.0-9/12341586_10206346103186354_4538531595008049208_n.jpg?oh=516b8ee3bb6d8ae3abbb8b931076603d&oe=56DF3565" alt="" width="640" height="426" />
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtl1/v/t1.0-9/12341215_10203357522538138_3978106552672609810_n.jpg?oh=a4ca6280bd370ec8600befbf588b5c6a&oe=56D58304" alt="" width="640" height="302" />
ภาพโดย: Chittakone Rajphangthong
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/v/t1.0-9/12345684_10203357522578139_4573628081185651210_n.jpg?oh=a91b6db3883d257b0aceae9e6e09e12a&oe=56E0D5B1" alt="" width="640" height="426" />
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtl1/v/t1.0-9/12107727_10203357522458136_3337231607999178334_n.jpg?oh=92dc6f127c10b4f13c03529ee1ed0e9b&oe=56DFB8FA" alt="" width="640" height="255" />
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12295498_10203357522778144_522609575065080473_n.jpg?oh=865000e5fd0881127f55c6292580ad3c&oe=56E7D74E" alt="" width="640" height="564" />
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12308768_10203357523418160_737939241924435893_n.jpg?oh=3f97e436e250ac6446242184ba498f0d&oe=56D6D7CB" alt="" width="640" height="320" />
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-9/12308557_10203357524618190_7630390337042335587_n.jpg?oh=74c6afb50c99a74e587308808b9af50d&oe=57213AD3" alt="" width="640" height="308" />
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12313967_10203357524818195_132612853030030167_n.jpg?oh=16421cb72eae60e152649987f7475b99&oe=56F2E4A1" alt="" width="640" height="311" />
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11039275_10203357524858196_3934510005828826911_n.jpg?oh=cdf495afaafa75057bc07fa1b63d4756&oe=56E38CAC" alt="" width="640" height="217" />
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/v/t1.0-9/12294774_10203357525458211_5388967941219030996_n.jpg?oh=7ee3f340e17b80ea50d23bde1aa5c6b0&oe=56E7B54A" alt="" width="640" height="270" />
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/12341417_10203357526778244_3914031377383459839_n.jpg?oh=91b0a03e9a823447b4c8b70d13210c99&oe=56E14B15" alt="" width="640" height="243" />
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12347833_10203357527218255_490252932085381091_n.jpg?oh=2cd8fc4d59c3cffd6e0de89e6f817567&oe=56F2EF0D" alt="" width="640" height="306" />
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12308746_10203357527778269_3599113597173458195_n.jpg?oh=02abe1c066dbc8c0938b42195c0a2461&oe=56D53894" alt="" width="640" height="308" />
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
ภาพโดย: Silideth Souvannavong
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12348157_1017189251667062_4816604917482677100_n.jpg?oh=429aef87aed0b0a83444eeadb1e691a9&oe=5720E464" alt="" width="640" height="402" />
ภาพโดย:
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/12308391_1017189265000394_2974298301469285393_n.jpg?oh=5665ca7fea91026bc692169ba6e4d750&oe=56F1FBA1" alt="" width="606" height="640" />
ภาพโดย:
ภาพโดย:
ภาพโดย:
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/12341537_1017189335000387_8073639833202863741_n.jpg?oh=7b172c9bbd5c93c22588fdc1aec5fa3d&oe=56ED1BAB" alt="" width="640" height="396" />
ภาพโดย:
ภาพโดย:
ภาพโดย: Air-Souphap Khantiphongsavanh
ภาพโดย: Phou Keovichit
https://scontent-sin1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtl1/v/t1.0-9/12341581_978128602259142_7053325035835826235_n.jpg?oh=b547a7600f775ffcbaf0d4deeebcd555&oe=56E63FFB" alt="" width="640" height="426" />
ภาพโดย: Viengthong Phetsavanh
ภาพโดย: Vithaya Phetsomphou

แนะนำให้อ่านต่อ